Deniz Altınay

1960 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği bünyesinde başladığı “Psikodrama Grup Psikoterapisi” eğitimini bugüne kadar çeşitli etkinliklerle taşıdı. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden Psikolojik Danışma Yüksek Lisans derecesini aldı. İstanbul Spontanite Tiyatrosu’nun kuruluşunu gerçekleştirdi. Ayrıca devlet tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda, “tiyatroda psikodrama” uygulamalarını tanıttı. Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik yaptı. Türkiye Grup Psikoterapileri Derneğinden “Psikodrama Yardımcı-Terapist” diploması, Zerka Moreno’dan “Psikodrama Terapist Diploması” aldı. 1995 yılında Ankara Grup Psikoterapileri Enstitüsü’nün eş kurucusu oldu ve başkanlığını yürüttü. 1997 yılında İstanbul Psikodrama Enstitüsü ve Psikolojik Danışma Merkezi’nin eş kurucusu olarak rol aldı. Aynı enstitü 2003 yılında İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü ismini taşımaya hak kazandı. Türkiye’de Çocuk Psikodraması tedavi sisteminin kurulmasını ve geliştirilmesine öncülük etti. Alanda yazılmış altı kitabı bulunmaktadır. İstanbul Psikodrama Enstitüsü bünyesinde çocuk psikodraması eğitimlerinin koordinatörlüğünü ve eğiticiliğini yürütmektedir. Uluslararası dernekler olan EAP, FEPTO ve IAGP ‘nin akredite ettiği İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde Enstitü Başkanlığını yürütmekte ve kuruluşunu gerçekleştiridiği Türkiye Psikodrama Enstitüleri Birliği’nni yöneticiliğini yapmakta ve 290 öğrencisi ile alanda önemli bir yer tutan eğitimleri koordine etmektedir.

The Effects of the Pandemic on Children and Adolescents in the Light of Psychodramatic Theory

Psychodrama Group Psychotherapy is one of the most important psychotherapy systems and theories of the century, founded by the Austrian psychiatrist and psychotherapist Moreno. Psychodramatic Theory contains 4 main sub-theories in itself. These are Sociometric Theory, Role Theory, Spontaneity Theory and Tele Theory. While the theory of sociometry examines the dynamics of intragroup social relations as a micro sociology, the Role Theory comes to the fore as the theory of psychodramatic development and examines healthy and pathological development. The theory of Spontaneity deals with the explanation of our most important coping and survival mechanism in life, and at this point, Tele Theory deals with the theory of relationships, bonding and relationship styles.

Children and adolescents are the most vulnerable to influence in terms of their developmental period. Their role development has been severely affected during this period. They not only perceive the society and the environment they live in as unsafe, but also misinterpret this situation like everyone else. Deteriorations in the sociometric structure affected them. They are witnessed to develop unhealthy beliefs. Together with their broken courage, they show a problematic development from spontaneity to control. This situation also leads to the formation of more obsessive organizations. Anxiety has been taken to a new dimension and has spread throughout society, starting with children and adolescents. Children and adolescents gradually lose their interest and belief in tele-processes, intuitive communication, which play a dominant role in their relations, and this situation disrupts their relations with their environment.

Children and adolescents have had to give up being themselves in the anxious environment of the current situation and have entered into an unhealthy isolation. Being away from peers has emerged as an important problem in the relationship development process and it has become an unhealthy situation for them to get closer to virtual environments than ever before. This period can be summarized as chaotic for them and experiencing too much of the false world of social media. We are facing an important social problem and the pandemic process has not yet been overcome. In this conference, we will address these issues in detail.