Papers Schedule

Katılım ve sertifika için birkaç noktayı tekrar hatırlatmak isteriz.

Bildiri sunan her katılımcımıza sunum yaptığına dair “Sözel Bildiri Sunumu Sertifikalarıonline olarak düzenlenip kongreden sonra mail adreslerine iletilecektir.
Sertifika alabilmek ve doçentlik kriterleri için bildirilerde ismi yer alan her yazarın kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
Bildiri sunan her katılımcımıza sunum yaptığına dair “Sözel/ Poster Bildiri Sunumu Sertifikası”; sunum yapmayanlara ise “Kongre Katılım Sertifikası” verilecektir.
Sertifikalar online olarak düzenlenip kongreden sonra mail adreslerine iletilecektir.
Kayıt olsa bile sunulmayan hiçbir bildiri ve poster kongre özet kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar bildirilerini sunmak zorundadır.
Kongreye kabul edilen ve yazarları tarafından sunulan sözel bildiriler 15 Aralık 2021 tarihinde kongre web sitesinde ilan edilecek ve sunum yapan tüm katılımcılara bildiri kitabı “PDF” olarak gönderilecektir.
Kayıtlar 28 Ekim 2021 saat 17:00‘ye kadar sitemizdeki https://bcepk.com/kongreye-katil/ linkinden devam edecektir. Bu tarihten sonraki kayıtlarınızı ise Biletix‘teki etkinlik linkinden (https://www.biletix.com/etkinlik-grup/265872114/ISTANBUL/tr) yapabilirsiniz.
Bildirilerdeki “insan, hayvan, çevre vb.” çalışmalarına ilişkin hazırlanan çalışmalarda mutlaka “Etik Kurul ve Kurum İzni” alınmak zorundadır.
Kongremizde sunulan bildiriler The International Journal of Human and Behavioral Science (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhbs), Çocuk ve Gelişim Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/cg) ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (http://www.cogepder.org.tr) dergilerine gönderilebilir. Sunulan bildiriler dergide öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ancak yayına gönderilen makaleler kongreden bağımsız olarak değerlendirilir.
Kayıt sonrasında 28 Ekim 2021 tarihinde detaylı program için Zoom giriş linkleri adreslerinize iletilecektir.


October, 30 2021 – 2nd Day

ROOM 1: 13.00

Moderator: Elif Erol

Investigation of the Instrumental Role of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) and Covid-19 Fear in the Effect of Childhood Traumas on the Attitudes of Children of 3-7 Years Old

Yasemen Keskin, Elif Erol

Investigation of the Mediation Effect of Job Stress and Stress Coping Levels on the Occupational Satisfaction of Individuals with Childhood Trauma

Nur İrem Toprakseven, Elif Erol

ROOM 2: 14.00

Moderator: Ercan Kocayörük

The Relationship Between Psychological Well-Being and Life Project, Psychological Resilience, Emotion Regulation and Perceived Stress Factors of Syrian Migrants During the Covid-19 Pandemic Process

Mert Aytaç, Elif Erol

During The Covid-19 Pandemic, the Level of Hope, Emotion Regulation, and Psychological Resilience of Syrian Refugee Children and Adolescents

Dilan Diş, Elif Erol

ROOM 3: 15.00

Moderator: Ömer Faruk Şimşek

Intergenerational transmission of trauma in the context of the COVID-19 Pandemic

Ralitsa Mihaylova

The Role of the Mentalizing Parent in the Development, Experience and Overcoming of Trauma in Children

Atanas Ganchev

Factitious disorder imposed on another and a children’s mental health

Zlatomira Kostova

Attachment trauma and psychopathological consequence

Vanya Matanova

ROOM 4: 16.00

Moderator: Ömer Faruk Şimşek

Examination of Screen Exposure, Sensed Regulation and Eating Characteristics in Children aged 3-6

Selin Turan, Tubanur Bayram Kuzgun, Doğukan Terzi

Sleep Disturbance and Anger Problems in Adolescents Who Are Massively Multiplayer Online Role-Playing Game Players: A Mediating Role of Anxiety and Depressive Symptoms

Ümmügülsüm Gündoğdu

The Intolerance Of Uncertainty Scale For Children: Reliability, Validity and Adaptation Study

Rümeysa Kılıç, Gülsen Erden, Cihat Çelik

October, 31 2021 – 3rd Day

ROOM 5: 13.00

Moderator: Gülhan Tatlıcı

A Follow-up Study: Maternal Childhood Neglect and Postpartum Emotional Dysregulation Predicted Toddler Emotional Dysregulation

Yasemin Kahya, Sema Erel, Sait Uluç, Güzide Memişçi, Senay Yüksel, Buse Taş, Caner Tülek, Çisem Zeybekoğlu

Qualitative Investigation of Factors Affecting Depression, Stress and Anxiety Levels of Mothers of Premature Infants

Buse Şencan, Ayşe METE YEŞİL, Hasan Tolga ÇELİK, Elif Nursel ÖZMERT

The Relationship Between Maternal Emotional Availability, Child Negative Emotionality and Maternal Emotion Socialization in a Socio-Economic Risk Group

İrem Buselay Özer, Gizem Arıkan

ROOM 6: 14.00

Moderator: Gülhan Tatlıcı

Cognitive Forms and Cognitive Therapy Applications in Trauma Victim of Child and Adolescents

Mustafa Kerim Şimşek

Understanding Post Traumatic Play Through The Lens of Neurobiology

Filiz Çetin

Infant and Maternal Mental Health in the Postnatal Period: A Secure Attachment Based Program with Premature Born Babies and their Mothers

Aylin İlden Koçkar, Burcu İldeniz Tan

ROOM 7: 15.00

Moderator: Özgür Özer

Does genetic liability affect the Theory of Mind and empathy in Broad Autism Phenotype?

Elif Yıldırım, Sevinç Nisa Abay

Examination of The Relationshıp Between The Mother-Father Relationship and The Status of Single Parents Diagnosed With Attention Deficit Hyperactivity Disorder

İpek Uçkan, İrem Erdem, Atak

Transgenerational Transmission of Trauma: 1999 Marmara Earthquake

Ayşenur Güngör, Tuğba Uzer-Yıldız, Ilgın Gökler-Danışman

Transgenerational Transmission of Trauma: 1999 Marmara Earthquake

Ayşenur Güngör, Tuğba Uzer-Yıldız, Ilgın Gökler-Danışman

ROOM 8: 16.00

Moderator: Özgür Özer

Online EMDR Sessions with Children: A Case Study

Canan Çitil, Ümran Korkmazlar

Experiences of Telepsychiatry with Child and Adolescents During COVID 19 Pandemics

Hande Ayraler Taner