Papers Schedule

Katılım ve sertifika için birkaç noktayı tekrar hatırlatmak isteriz.

Bildiri sunan her katılımcımıza sunum yaptığına dair “Sözel Bildiri Sunumu Sertifikalarıonline olarak düzenlenip kongreden sonra mail adreslerine iletilecektir.
Sertifika alabilmek ve doçentlik kriterleri için bildirilerde ismi yer alan her yazarın kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
Bildiri sunan her katılımcımıza sunum yaptığına dair “Sözel  Bildiri Sunumu Sertifikası”; sunum yapmayanlara ise “Kongre Katılım Sertifikası” verilecektir.
Sertifikalar online olarak düzenlenip kongreden sonra mail adreslerine iletilecektir.
Kayıt olsa bile sunulmayan hiçbir bildiri ve poster kongre özet kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar bildirilerini sunmak zorundadır.
Kongreye kabul edilen ve yazarları tarafından sunulan sözel bildiriler 8 Ekim 2023 tarihinde kongre web sitesinde ilan edilecek ve sunum yapan tüm katılımcılara bildiri kitabı “PDF” olarak gönderilecektir.
Kayıtlar 2 Ekim 2023 saat 17:00‘ye kadar sitemizdeki https://bcepk.com/kongreye-katil/ linkinden devam edecektir. Bu tarihten sonraki kayıtlarınızı ise Biletix‘teki etkinlik linkinden (https://www.biletix.com/etkinlik-grup/265872114/ISTANBUL/tr) yapabilirsiniz.
Bildirilerdeki “insan, hayvan, çevre vb.” çalışmalarına ilişkin hazırlanan çalışmalarda mutlaka “Etik Kurul ve Kurum İzni” alınmak zorundadır.
Kongremizde sunulan bildiriler The International Journal of Human and Behavioral Science (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhbs), Çocuk ve Gelişim Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/cg) ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (http://www.cogepder.org.tr) dergilerine gönderilebilir. Sunulan bildiriler dergide öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ancak yayına gönderilen makaleler kongreden bağımsız olarak değerlendirilir.
Kayıt sonrasında 28 Ekim 2023 tarihinde detaylı program için Zoom giriş linkleri adreslerinize iletilecektir.


 

Papers Schedule will be updated soon…