Burçin Uçaner Çifdalöz

Prof. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz

2006 yılından itibaren müzik terapi çalışmalarına yöneldi. Arjantin, Çin, Yunanistan, İsrail, İtalya, Norveç, Amerika ve Avusturya ve Türkiye’de Müzik Terapi kongre, çalıştay ve atölye çalışmalarında yer aldı. 2015 yılında Amerika’ya gitti ve Augsburg College’da müzik terapi yüksek lisans derslerine katıldı.

2014 yılında Müzik Terapi Derneği’ni kurdu. Halen Müzik Terapi Derneği başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research, JPND) nın bir çağrısı olan, Avusturalya, İngiltere, Almanya, Norveç, Hollanda ve Türkiye tarafından yürütülen “Yaşlı Bakımında Demans ve Depresyon İçin Müzik Müdahaleleri: Uluslararası Küme Randomize Deneme (MIDDEL) “ projesinin Türkiye proje koordinatörüdür.