Bengi Pirim Düşgör

Bengi Düşgör, öğretim üyesi ve psikanalisttir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesi’nde, Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır.

Hâlen, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesidir ve ergen psikopatolojileri, psikanalize giriş, psikanalitik kavramlarin karşılaştırılması konulu dersler vermektedir. Rorschach ve Projektif Testler Derneği kurucu yönetim kurulu üyelerinden ve İstanbul Psikanaliz Derneği üyesidir. Aynı zamanda A2IP ( Association Internationale Interactions de la Psychanalyse/Uluslararası Psikanaliz Etkileşimleri Derneği) ve CILA (Collège International de L’Adolescence/ Uluslararası Ergenlik Fakültesi) Türkiye birimlerinde yer almaktadır. Bağlam Yayınları’ndan çıkmakta olan Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi yayın kurulunda görev almakta; psikanaliz, ergen ve yetişkin psikopatolojileri, projektif testler alanlarında yazılar yazmakta ve akademik çalışmalarını yürütmektedir.