EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Kongremizde katılım koşullarına uygun olarak sunulan sözel ya da poster bildiriler seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve en iyi araştırma bildirisi belirlenecektir.

Seçici kurul tarafından belirlenecek olan En İyi Araştırma yazısının 1. Yazarı ödül belgesi ve 1500 TL para ödülü ile ödüllendirilecektir.

Katılım Koşulları:

– Araştırma bildiri tam metnini ve tablo/grafiklerini içeren bir “word” belgesinin 15 Temmuz Çarşamba günü 2020 saat 23:59’a kadar info@bcepk.com adresine yollanmış olması.
– Bildiri özetinin www.bcepk.com sitesinden sisteme girilmiş ve kongreye sözel ya da poster bildiri olarak sunulmuş olması.