Önemli Tarihler

 

Online bildiri gönderimi son tarihi 20.08.2021
Kabul edilen bildirilerin açıklanma tarihi 10.09.2021
Kayıt son tarihi 29.10.2021
İptal/iade son tarihi 01.08.2021
Bildiri Ödül son başvuru tarihi 15.07.2021

Kongre Yeri

Kongremiz online olarak gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe ve İngilizce olacak olan kongremizde Türkçe ve Bulgarca çeviri yapılacaktır.

Katılım / Sunum Belgeleri

Bildiri sunan her katılımcımıza sunum yaptığına dair “Sözel/ Poster Bildiri Sunumu Sertifikası”, sunum
yapmayanlara ise “Kongre Katılım Sertifikası” verilecektir. Sertifikalar online olarak düzenlenip kongreden sonra mail adreslerine iletilecektir.

İptal / İade Koşulları

1 Ağustos 2021’ e kadar olan sistem üzerinden dilekçe ile yapılan iptallerde ücretin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonraki iptallerde geri ödeme yapılmaz.

Bildirilerin Yayınlanması

Kongremizde sunulan bildiriler The International Journal of Human and Behavioral Science (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhbs), Çocuk ve Gelişim Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/cg) ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (www.cogepder.org.tr) dergilerine gönderilebilir. Sunulan bildiriler dergide öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ancak yayına gönderilen makaleler kongreden bağımsız olarak değerlendirilir.1