Önemli Tarihler

 

Sözel bildiri gönderimi son tarihi 30.10.2023
Kabul edilen bildirilerin açıklanma tarihi 31.10.2023
Erken Kayıt son tarihi 16.10. 2023
Kayıt son tarihi 02.11.2023
İptal/iade son tarihi 01.09.2023

Kongre Yeri

Kongremiz online olarak gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe ve İngilizce olup yabancı konuşmacılar için Türkçe çeviri yapılacaktır.

Katılım / Sunum Belgeleri

Bildiri sunan her katılımcımıza sunum yaptığına dair “Sözel Bildiri Sunumu Sertifikası”, sunum
yapmayanlara ise “Kongre Katılım Sertifikası” verilecektir. Sertifikalar online olarak düzenlenip kongreden sonra mail adreslerine iletilecektir.

İptal / İade Koşulları

1 Eylül 2023’ e kadar olan sistem üzerinden dilekçe ile yapılan iptallerde ücretin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonraki iptallerde geri ödeme yapılmaz.

Bildirilerin Yayınlanması

Kongremizde sunulan bildiriler The International Journal of Human and Behavioral Science (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhbs), Çocuk ve Gelişim Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/cg) ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (www.cogepder.org.tr) dergilerine gönderilebilir. Sunulan bildiriler dergide öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ancak yayına gönderilen makaleler kongreden bağımsız olarak değerlendirilir.1