ÇOCUK AİLE GELİŞİM VE EĞİTİM VAKFI PROJE ÖDÜLÜ

Çocuk Aile Gelişim Ve Eğitim Vakfı tarafından bebek, çocuk, ergen ve aileleri alanında yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla en iyi proje ödülü verilecektir.

Başvuru Koşulları:

  1. Başvuran araştırmacıların vakıf üyesi olması
  2. Araştırmacının bir başka kurumdan aynı proje ile ödül ve ya ödül almamış olması

Başvuran araştırıcılar,

  1. Projenin başlangıç tarihinden itibaren her 6 ayda bir projeye ilişkin ara raporlarını Çocuk Aile Gelişim Ve Eğitim Vakfı’na iletmeyi,
  2. Proje tamamlandığında proje ürünü olan bir araştırma makalesini değerlendirmek üzere ulusal ya da uluslararası bir dergiye göndermeyi kabul etmiş sayılırlar.

Projelerin ekte gönderilen format doğrultusunda en geç 1 Temmuz 2020 Çarşamba 23.59’a kadar info@bcepk.com adresine e-mail adresine gönderilmiş olması gerekmektedir.
Proje ödülü alan araştırmacıya Çocuk Aile Gelişim Ve Eğitim Vakfı tarafından 1. Uluslararası Bebek Çocuk ve Ergen Psikoloji Kongresi’nde ödül belgesi ve 2020 yılı araştırma ödülü olarak 1500 TL verilecektir.

Ödül Formatı

Başvuru dosyası en fazla 25 adet A4 sayfasından oluşmalıdır. Tüm metin Times New Roman, 12 punto ile çift aralıklı olarak yazılmalı, sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Başvuru dosyasında aşağıdaki alt başlıklar bulunmalıdır:
I. Kapak Sayfası: Bu sayfada 10 sözcüğü geçmeyen başlık olmalıdır ve başvuru sahiplerinin isimleri, ünvanları, çalıştıkları kurum, yazışma adresi, telefon ve elektronik posta adresleri ile her bir araştırmacının önerilen konuyla ilgili araştırma deneyimleri kısaca özetlenmelidir.
II. Projenin Amacı: Kapak sayfasından ayrı sayfada olmalı ve bu sayfada, yapılacak olan çalışmanın amacı açık bir ifadeyle yazılmalı ve yazındaki hangi eksikliği gidermeye yönelik olduğu belirtilmelidir. Çalışma öncesinde gündeme getirilen varsayımlar tanımlanmalı ve amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.
III. Genel Bilgiler: Konuyla ilgili daha önce elde edilmiş olan bilgiler özetlenmeli, araştırılması önerilen konunun var olan bilgilere katkısı anlatılmalıdır.
IV. Yöntem: Çalışmada kullanılacak yöntem açıkça tanımlanmalıdır. Örneklem seçimi, denekler, değişkenler, yapılacak ölçümler, istatistik analizler ayrıntılı biçimde açıklanmalıdır. Değerlendirme yapılırken en ayrıntılı incelenecek olan bölümün bu bölüm olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
V. Araştırmanın Katkıları: Sonuçların uygulamaya nasıl aktarılacağı; çalışmanın sağlayacağı yararlar kısaca anlatılmalıdır.
VI. Bütçe: Ödül olarak verilecek olan 1500 TL’nin nasıl kullanılmak istendiği belirtilmelidir. Başka kaynaklardan destek alan projeler değerlendirilmeye alınmayacaklardır. Yazarlar böyle bir ek destek almadıklarını açıkça beyan etmelidirler.
VII: Projenin Başlangıç Ve Bitiş Tarihi:  Projenin başlangıç ve bitiş tarihi, başlıca aşamaları ve zaman akış çizelgesi belirtilmelidir.

Proje Ödülü Jüri

Elif EROL

Özgür ATLAS

Duygu KÖKER