Deniz Altınay

Deniz Altınay, psikoloji eğitimine 1983 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü’nde başladı ve Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği bünyesinde başladığı “Psikodrama Grup Psikoterapisi” eğitimini bugüne kadar çeşitli etkinliklerle taşıdı. Türkiye de Cocuk Psikodraması tedavi sisteminin kurulmasını ve geliştirilmesi esnasında “Çocuk Psikodraması” kitabını yazdı. İstanbul Psikodrama Enstitüsü bünyesinde çocuk psikodraması eğitimlerinin koordinatörlüğünü ve eğiticiliğini yürütmektedir. İstanbul Psikodrama Enstitüsü bünyesinde Çocuk Psikodraması eğitimlerinin koordinatörlüğünü ve eğiticiliğini yürütmekte ve halen Ankara ve Kayseri Psikodrama Enstitülerinin de içinde yer aldığı “Psikodrama Enstitüler Birliği” olarak 190’dan fazla öğrencisi olan İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde Avrupa ve Amerika’daki psikodrama dernekleri ve enstitüleriyle bağlantılı olarak eğitim vermektedir. Avrupa Psikodrama Eğitimleri Federasyonu, Uluslararası Grup Psikoterapileri Derneği ve Avrupa Psikoterapi Derneğinin bireysel ve organizasyonel üyesidir. Enstitüde “Şirket Hizmetleri Birimi”nin, “Psikodrama ve Tiyatro Birimi”nin ve “Çocuk Psikodraması Birimi”nin yöneticiliğini yapmakta olan Deniz Altınay, bireysel psikoterapi ve grup psikoterapisi çalışmalarında bulunmakta ve İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nün başkanlığını yürütmektedir.


Çocuk Psikodraması ve Uygulamada Ailenin Yeri

Çocuk Psikodraması ülkemizde 2000 yılından bu yana Psikodrama Grup Psikoterapisi ve Sosyometri Sistemi içinde kullanılmaktadır. İstanbul Psikodrama Enstitüsünün Başkanı Deniz Altınay tarafından Türkiye’ye sunulan sistem aynı zamanda “Çocuk Psikodraması” adlı kitap ile birlikte oldukça geniş kitlelere ulaşmıştır. Çocuk Psikodraması Grupları eylem yöntemlerini, rol kuramını ve çocuk gelişiminin spontanite teorisini temel alarak uygulanan bir tedavi ve kişisel gelişim sistemidir. . Psikodrama Grup Psikoterapsi eğitimi almış uzmanlar tarafından uygulanabilir. Web sitesiden bilgi alınabilir ( www.istpsikodrama.com.tr ). Bu sistem içinde bireysel çocuk psikodraması da yapılabilmektedir. Çalışmalar süresinde aileler ile yapılan paralel psikodrama grup çalışmalarına gereksinim duyulur. Çocuk genellikle ailenin etkisi ile ortaya çıkan sorunlarla boğuştuğu için iyileşme sürecince sorun yaratıcıların da ele alınması son derece önemlidir. Bu anlamı ile Aile Grupları psikodramatik çalışmalar içinde çocuklarını tanımak ve kendilerinin ne denli önemli etkilerinin olduğunu anlamak için önemli yollar katederler. Bu konferans içinde hem Çocuk Psikodraması’ndan hem de Aileler ile yapılan uygulamalardan bahsedilecektir.