Kayıt ve Ücret

₺ 250

Günlük Katılım

 • Bilimsel toplantılara katılım
 • Bildirilerin yer alacağı kitap (E-ISBN PDF)
 • Bildiri sunacak kişiler tam kayıt ücreti ödemelidir

₺ 600

Kayıt

 • Bilimsel toplantılara katılım
 • Bildirilerin yer alacağı kitap (E-ISBN PDF)
 • Açılış seromonisi

₺ 450

Kayıt (Öğrenci)

 • Bilimsel toplantılara katılım
 • Bildirilerin yer alacağı kitap (E-ISBN PDF)
 • Açılış seromonisi
 • Öğrenci Belgesi İbrazı Zorunludur

₺ 300

Sadece Rumeli Üniversitesi Öğrencileri

 • Bilimsel toplantılara katılım
 • Bildirilerin yer alacağı kitap (E-ISBN PDF)
 • Açılış seromonisi
 • Öğrenci Belgesi İbrazı Zorunludur

€ 110

Yurtdışı Katılım

 • Bilimsel toplantılara katılım
 • Bildirilerin yer alacağı kitap (E-ISBN PDF)
 • Açılış seromonisi

Kayıt ve Ödeme Bilgilendirme

 Kongremiz uluslararası nitelikte olup akademik teşvik kriterlerini taşımaktadır. Bu hususta herhangi bir ek bilgilendirme ve belgelendirme yapılmayacaktır.

Fiziki katılım sağlayan her birey katılım ücreti ödemekle yükümlüdür. Refakatçı ve dinleyici getirilemez.

Her bir katılımcı ücretiyle en fazla iki sunum yapılabilir. Daha fazla sunum yapmak isteyen kişilerin kongre düzenleme kurulunun belirlediği ek ücreti ödemesi gerekmektedir.

Kongrede katılımcılara yaka kartı verilecektir ve kongre süresince yaka kartı kullanımı ve takılması tavsiye edilir. Yaka kartı olmayan kişilerin kayıt yaptırmadıkları söz konusu olabileceğinden kongre katılımdaki zorluklar nedeniyle bu konuya hassasiyet gösterilmesi önemlidir.

Bildirilerin sunum şekli, sıralaması, öne alınması, yer değiştirilmesi ve diğer her türlü yönetim ilgili oturum başkanına aittir. Bu nedenle kongremiz kurulları ve diğer ilgililer oturumlara yönelik müdahale edemez ve oturum başkanlarının görevlerine karışamaz.

Poster bildiri ile katılım sağlayacak olan katılımcılarımızın sunum günlerinde yanlarında flaş disk içerisinde pdf formatında hazırlanmış 70×100 cm ebatlarında sunumlarını getirmeleri gerekmektedir.

Bildiri sunan her katılımcımıza kongre günü boyunca sunum yaptığına dair “Sözel/ Poster Bildiri Sunumu Sertifikası”, sunum yapmayanlara ise “Kongre Katılım Sertifikası” verilecektir. Kongre bitiminden sonra alınmayan sertifikalar talep edilemez.

Kongremizde her türlü işlem sistem üzerinden yapılmakta olup, mail üzerinden yapılan işlemler kabul edilmemektedir. Bu nedenle bildiri gönderimlerini mutlaka sistem üzerinden yaptığınız üyelik bilgileriniz ile gerçekleştiriniz. Kongremize ilişkin her türlü bilgi kongremiz sitesinde yer almaktadır. Bu nedenle telefon ve benzeri iletişim yolları ile bilgi alma talebinde bulunulmaması gerekmektedir.

Kongremize yönelik yapılan kayıt işlemlerinde ödeme bilgisi (dekont) mutlaka açıklama kısmında ilgili bildiride ismi bulunan katılımcılardan birisinin ismi ve soy ismi yazılmalıdır. Ayrıca kongreye dair bilgi ilgili kongre ismine yer verilmelidir. ATM üzerinden yapılan ödemelerde T.C numarası değil katılımcı isminin belirtilmesi gerekmektedir. Oluşan aksaklıktan kongremiz sorumlu değildir.

Bildirilerin kabulü ile ilgili geri bildirimler, kongre hesabına bildiri ücreti yatırıldıktan sonra gönderilecektir.

İptal ve İade Şartları

1 Mart Cuma 2020’ ye kadar olan sistem üzerinden dilekçe ile yapılan iptallerde ücretin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonraki iptallerde geri ödeme yapılmaz.