Kayıt ve Ücret

₺ 250

Günlük Katılım

₺ 600

Kayıt

₺ 450

Kayıt (Öğrenci)

₺ 300

Sadece Rumeli Üniversitesi Öğrencileri

€ 110

Yurtdışı Katılım

Kayıt ve Ödeme Bilgilendirme

Kongremiz uluslararası nitelikte olup akademik teşvik kriterlerini taşımaktadır. Bu hususta herhangi bir ek bilgilendirme ve belgelendirme yapılmayacaktır.

Online katılım sağlayan her birey katılım ücreti ödemekle yükümlüdür.

Her katılımcı en fazla iki sunum yapılabilir. Daha fazla sunum yapmak isteyen kişilerin kongre düzenleme kurulunun belirlediği ek ücreti ödemesi gerekmektedir.

Kongrede katılımcılara sununlara girebilmeleri için kayıt isimlerine göre erişim izni verilecektir.

Bildirilerin sunum şekli, sıralaması, öne alınması, yer değiştirilmesi ve diğer her türlü yönetim ilgili oturum başkanına aittir. Bu nedenle kongremiz kurulları ve diğer ilgililer oturumlara yönelik müdahale edemez ve oturum başkanlarının görevlerine karışamaz.

Poster bildiri ile katılım sağlayacak olan katılımcılarımızın pdf formatında hazırlanmış 70×100 cm ebatlarında sunumlarını son bildiri gönderme gününden önce bilim kuruluna göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri sunan her katılımcımıza kongre günü boyunca sunum yaptığına dair “Sözel/ Poster Bildiri Sunumu Sertifikası”, sunum yapmayanlara ise “Kongre Katılım Sertifikası” verilecektir. Kongre bitiminden sonra tüm sertifikalar kişilerin kayıt olurken belirttikleri mail adreslerine gönderilecektir.

Kongremizde her türlü işlem sistem üzerinden yapılmakta olup, mail üzerinden yapılan işlemler kabul edilmemektedir. Bu nedenle bildiri gönderimlerini mutlaka sistem üzerinden yaptığınız üyelik bilgileriniz ile gerçekleştiriniz. Kongremize ilişkin her türlü bilgi kongremiz sitesinde yer almaktadır. Bu nedenle telefon ve benzeri iletişim yolları ile bilgi alma talebinde bulunulmaması gerekmektedir.

Kongremize yönelik yapılan kayıt işlemlerinde ödeme bilgisi (dekont) mutlaka açıklama kısmında ilgili bildiride ismi bulunan katılımcılardan birisinin ismi ve soy ismi yazılmalıdır. Ayrıca kongreye dair bilgi ilgili kongre ismine yer verilmelidir. ATM üzerinden yapılan ödemelerde T.C numarası değil katılımcı isminin belirtilmesi gerekmektedir. Oluşan aksaklıktan kongremiz sorumlu değildir.

Bildirilerin kabulü ile ilgili geri bildirimler, kongre hesabına bildiri ücreti yatırıldıktan sonra gönderilecektir.

İptal ve İade Şartları

1 Mart Cuma 2020’ ye kadar olan sistem üzerinden dilekçe ile yapılan iptallerde ücretin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonraki iptallerde geri ödeme yapılmaz.