Önemli Tarihler

Online bildiri gönderimi son tarihi 15.07.2020
Tam metin gönderimi son tarihi 23.08.2020
Kayıt son tarihi 20.08.2020
İptal/iade son tarihi 01.03.2020
Bildiri Ödül son başvuru tarihi 15.07.2020
Proje Ödül son başvuru tarihi 15.07.2020

Kongre Yeri

Kongremiz online olarak gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Konuşmalar alt yazı olarak çevirilecektir.

Katılım / Sunum Belgeleri

Bildiri sunan her katılımcımıza sunum yaptığına dair “Sözel/ Poster Bildiri Sunumu Sertifikası”, sunum
yapmayanlara ise “Kongre Katılım Sertifikası” verilecektir. Sertifikalar online olarak düzenlenip kongreden sonra mail adreslerine iletilecektir.

İptal / İade Koşulları

1 Mart Pazar 2020’ ye kadar olan sistem üzerinden dilekçe ile yapılan iptallerde ücretin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonraki iptallerde geri ödeme yapılmaz.

Bildirilerin Yayınlanması

Kongremizde sunulan bildiriler The International Journal of Human and Behavioral Science (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhbs), Çocuk ve Gelişim Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/cg) ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (www.cogepder.org.tr) dergilerine gönderilebilir. Sunulan bildiriler dergide öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ancak yayına gönderilen makaleler kongreden bağımsız olarak değerlendirilir.