Önemli Tarihler

Online bildiri gönderimi son tarihi 05.07.2021
Genişletilmiş metin gönderimi son tarihi 04.10.2021
Kabul edilen bildirilerin açıklanma tarihi 25.07.2021
Kayıt son tarihi 20.10.2021
İptal/iade son tarihi 01.08.2021
Bildiri Ödül son başvuru tarihi 15.07.2021

Kongre Yeri

Kongremiz online olarak gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Konuşmalar alt yazı olarak çevirilecektir.

Katılım / Sunum Belgeleri

Bildiri sunan her katılımcımıza sunum yaptığına dair “Sözel/ Poster Bildiri Sunumu Sertifikası”, sunum
yapmayanlara ise “Kongre Katılım Sertifikası” verilecektir. Sertifikalar online olarak düzenlenip kongreden sonra mail adreslerine iletilecektir.

İptal / İade Koşulları

1 Ağustos 2021’ e kadar olan sistem üzerinden dilekçe ile yapılan iptallerde ücretin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonraki iptallerde geri ödeme yapılmaz.

Bildirilerin Yayınlanması

Kongremizde sunulan bildiriler The International Journal of Human and Behavioral Science (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhbs), Çocuk ve Gelişim Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/cg) ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (www.cogepder.org.tr) dergilerine gönderilebilir. Sunulan bildiriler dergide öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ancak yayına gönderilen makaleler kongreden bağımsız olarak değerlendirilir.1