Yasemin Kahya

Doç. Dr. Yasemin Kahya, Lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünde, yüksek lisans ve doktora öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimi süresince, yetişkinler için ilişkisel bakış açısıyla Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi alanında kuramsal eğitim ve süpervizyon almıştır. İleri Düzey Şema Terapisti sertifikasyonu için başvuru aşamasındadır. Doktora sırası araştırma bursu ile (TÜBİTAK 2214-A) ABD New York City’de bulunan Columbia Üniversitesi’ne bağlı New York State Psikiyatri Enstitüsü’ndeki “Communication Sciences Lab”da Prof. Dr. Beatrice Beebe ile 1 yıl süreyle anne-bebek etkileşimi üzerine çalışmıştır. Aynı süre zarfında, The New School for Social Research’e bağlı The Center for Attachment Research’teki araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılmıştır. Anne-bebek bağlanmasını değerlendiren Yabancı Durum Paradigması (Strange Situation Paradigm)’nın Minesota’daki formal eğitim aşamasını tamamlamış olup güvenilir kodlayıcı olma aşamasındadır. Bağlanmanın nesillerarası aktarımında önemli bir yapı olan Reflective Functioning (Mentalizasyon)’nin Ebeveyn Gelişim Görüşmesi (Parent Development Interview) üzerindeki kodlama eğitimini Yale Ünivesitesi, New Haven, USA’da tamamlamış ve güvenilir bir kodlayıcı olmuştur. Araştırma alanlarına ilişkin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerine devam etmektedir. Şu anda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesidir.