Nebi Sümer

Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi’nde psikoloji profesörü. Dr. Sümer’in araştırma odağı iki ana alandadır: yaşamboyu bağlanma dinamikleri ve ebeveyn davranışları ve toplu taşıma güvenliği ve sürücü davranışları. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bilgisayar tabanlı bir psiko-teknik sürücü değerlendirme sistemini geliştiren öncü araştırmacı. Ayrıca kişilik değerlendirmesi, işsizliğin etkileri, ileri istatistikler ve psikoloji öğretimi konularında araştırmalar yürütmektedir.

Risk Altında Büyüyen Çocuklarda Bağlanma

Genellikle kurumlarda ve dezavantajlı toplum kesimlerinde büyüyen çocuklarda gözlenen, başta yönelim bozukluğu olmak üzere, bağlanma ile ilgili risklere ve diğer gelişimsel sorunlara son araştırma bulguları ışığında değinilecek  ve alınabilecek önlemler hakkında görüşler paylaşılacaktır.