Katherine McCarthy

Justice Resource Institute

Katherine McCarthy, Ph.D., çocuklarda, ergenlerde ve ailelerde travmatik stresin değerlendirilmesi ve tedavisinde uzmanlaşmış bir klinisyen, danışman, araştırmacı ve eğitmendir. McCarthy doktora derecesini San Francisco, CA’daki Alliant International University’deki California School of Professional Psychology’den (CSPP) almıştır. Worcester, MA’daki Community Healthlink Gençlik ve Aile Hizmetlerinde APA tarafından akredite edilmiş bir doktora öncesi stajını tamamladı. Ayrıca Brookline, MA’daki Justice Resource Institute Trauma Center’da travmatik stres çalışmaları alanında iki yıllık doktora sonrası burs ve ileri eğitim sertifika programını tamamladı.
SAMSHA tarafından finanse edilen Ulusal Çocuk Travmatik Stres Ağı (NCTSN) merkezi olan Metropolitan Boston Kompleks Travma Tedavi Girişimi’nin (MB-CTTI) Müdür Yardımcısıdır. McCarthy, JRI’nin araştırma bölümünde yer almaya devam ediyor ve araştırması, karmaşık travmadan etkilenen çocuklar ve aileler için EBT’leri ve klinik tedavi sonuçlarını değerlendirmeye odaklanıyor. Daha önce, Bağlanma, Düzenleme ve Yeterlilik (ARC) çerçevesinin çocuklarda ve ailelerde karmaşık travmaların tedavisinde etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü bir araştırmanın Proje Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Birkaç hakemli dergi makalesinin ortak yazarlığını yapmıştır ve ISTSS ve APA dahil olmak üzere bilimsel konferanslarda düzenli olarak sunumlar yapmaktadır. Dr. McCarthy, ayakta tedavi ve toplum temelli ortamlarda klinik deneyime sahiptir ve toplum ruh sağlığı merkezlerinde, okullarda, yatılı programlarda ve bir çocuk adalet merkezinde çalışmıştır. Uzmanlık eğitimini ARC, Duyusal Motor Uyarılma Düzenleme Tedavisi (SMART), Travma Odaklı Bilişsel Davranış Terapisi (TF-CBT), Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi Terapisi (PCIT), Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme dahil olmak üzere travma bilgili tedavi modellerine entegre eder. Klinik ve araştırma personelinin yanı sıra stajyerler ve gönüllüler konusunda danışmanlık ve denetleme konusunda kapsamlı bir deneyime sahiptir.


Çocuk Travmalarında Kanıta Dayalı Tedaviler :

Katherine McCarthy, Ph.D., kanıta dayalı uygulamalar ve tedavinin temel bileşenleri dahil olmak üzere çocuk travma tedavisine genel bir bakış sunacak. Tartışılacak olan spesifik tedaviler, Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi (TF-CBT), Çocuk-Ebeveyn Psikoterapisi (CPP), Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi (PCIT), Bağlanma, Düzenleme ve Yeterlilik (ARC) ve Duyusal Motor Uyarılma ve Düzenleme Tedavisidir (SMART). Katılımcılar, önde gelen kanıta dayalı travma tedavilerinde bulunan temel bileşenleri tanımlayabilecek ve açıklayabilecektir. Travma bilgili tedavi bileşenlerinin birlikte çalıştıkları çocukların özel ihtiyaç ve tercihlerine nasıl “uyduğunu” değerlendirebileceklerdir. Bu eğitim, ruh sağlığı profesyonellerinin çocuk travma tedavisinde becerilerini geliştirmelerine ve farklı çocuk sunumları için düzenleme stratejilerini öğrenmelerine yardımcı olacaktır.