Dilara Demirpençe

Dilara Demirpence Şişli Etfal ve araştırma Hastanesi’nde çocuk ergen psikiyatrisi uzmanı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanaliz Derneğinde formasyon eğitimine devam etmektedir. Uzmanlık ve asistanlık hayatında İngiltere’de Maudsley Hastanesi’nde gözlemci ve Justice Research Enstitü Travma merkezinde gönüllü araştırmacı olarak çalışmış ve ayrıca T.Chan Harvard Public Health’de metadoloji eğitimi almıştır. Temel ilgi alanı okul öncesi dönemdeki psikopatilojiler ve farklı yaşlarda ruhsal travmaların görünümü ve psikiyatri çalışmalarında kullanılan metadolojilerdir.