Coşkun Yorulmaz

Prof. Dr. A. Coşkun Yorulmaz Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’nda Adli Tıp uzmanlık eğitimini tamamlayarak Adli Tıp Uzmanı oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü’nde 2005 yılında doçent oldu. 2005 yılında “İstanbul Tabip Odasına Yansıyan Hekim Hatası İddiası Bulunan Olguların Adli Tıp Açısından İrdelenmesi” konulu doktora tezi ile İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü’nde 2010 yılında Profesör oldu. 2006-2010 yılları arasında İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu Sekreteri olarak görev aldı. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı′ndaki görevinden emekli olup Kasım 2019’da Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nı kurdu, halen bu üniversitede Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ve Engelli Sağlık Kurulu başkanlığını yürütmektedir. Adli Tıp Bülteni, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, Journal of Penal Law & Criminology gibi birçok dergide hakemlik, yürütme ve danışma kurulu üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir.