Ayten Zara

Ayten Zara, lisansını Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Yüksek Lisansını İngiltere East London Üniverstiesi’nde Danışmanlık Psikolojisi, doktora programını East Sussex Üniversitesi’de Klinik Psikoloji alanında tamamladı.

İngiltere’de Oasis Projesi’nde travma mağduru kadınlar ve çocuklarıyla uzun süre çalıştı. 2000 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2011-2015 tarihlerinde Bilgi ve Columbia Üniversiteleri ortaklaşa yürütülen Uluslararası Travma Çalışmaları-İstanbul Sertifika Programının direktörlüğünü yaptı.

Dr. Zara birey, aile, toplum ruh sağlığını koruyucu çalışmalar yapar. Bilgi Açık Kapı, Açık Üniversite Konferansları, Ulusal Şiddet ve Travmayı Önleyici çalışmalar Kongreleri, Şiddete Karşı Bilgi Sempozyumları, Türkiye Çocuğa Şiddet Dur De! ve Çocuk Gelin Damat Olamaz! Kampanyaları bu çalışmaların içindedir.

Türkiye, Afrika, Asya ülkelerinde dezavantajlı koşullara sahip, mağdur çocuklar ve azınlıkların yaşam koşullarını iyileştirmek, çocuklara yönelik şiddet ve travmayı önlemek için çalışan World Human Relief Sivil Toplum Örgütünün kurucusu ve direktörüdür (www.worldhumanrelief.org). Barış ve insan hakları çalışanı olarak toplumsal barış ve hak temelli yaklaşımları yaygınlaştırmak amacıyla yurt dışında hem de yurt içinde sivil toplum çalışmaları yürütmekte, bu alanda danışmanlık ve eğitimler vermektedir.

Yaşadıkça Psikolojik Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları ve Kadınlar, Erkekler ve Çocuklar için Boşanma Terapisi kitaplarının yazarlığını yapmıştır.


Çocuk Cinsel İstismarını Önleme: #KaranlığıArala #BirşeySöyleyin Hareketi

Doç. Dr. Ayten Zara

World Human Relief

İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

Çocuk cinsel istismarı, istismar türleri arasında ortaya çıkarılması en zor olandır ve çoğu zaman gizli kalır. Özellikle Türkiye gibi cinsellik kavramını konuşmanın dahi baskılandığı bir toplumda cinsel istismar olgusunu araştırmak şüphesiz oldukça zordur. Türkiye’de cinsel istismar vakalarının yalnızca %5-10 unun ortaya çıktığı düşünülmektedir. Çocuk cinsel istismarını önlenebilmesi için toplumun, eğitim sektörü çalışanlarının ve ailelerin çocukların cinsel istismarı konusunda eğitilmesi; çocukların ise kendi bedenlerine dair eğitime tabi tutulması gerekir. Ancak ne yazık ki cinsel istismar konusu, üzerinde konuşulması çok güç bir alandır ve toplum hala, aile üyeleri ve akrabaların çocukları cinsel olarak istismar edebileceği düşüncesine direnç göstermektedir. Özellikle, aile sisteminin ne pahasına olursa olsun korunması gerektiği inancı da ihmal ve istismarların gizli kalmasına, araştırma ve önleyici programların uygulanmasına engel olmaktadır.

Birlikte Çocuk Cinsel İstismarı Önleyebiliriz – #karanlığıarala #birşeysöyleyin Hareketi (19-21 Kasım, 9-12 Nisan) toplumun her kesimine ulaşarak çocukları cinsel istismardan koruyacak ortak vicdan ve bilinç inşa etmeyi amaçlar.