21 Ağustos 2020, Cuma (1.Gün)

 

10:30-10:45

 

 

Açılış Seramonisi

 

Piyano Performansı  – Eylül Akçay

10:45-12:00

Açılış Konuşmaları

 

Prof. Dr. Tamer Dodurka (İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü))

 

Dr. Elif Erol (Çocuk Aile Gelişim Eğitim Vakfı Başkanı, İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğr. Üyesi)

12:00-13:00

Konuşma

Doç. Dr. Theano Kokkinaki (Girit Üniversitesi Öğrt. Üyesi)

“Bebeklerin Önemli Diğerleri (anne, baba, büyük anne/baba) ile Spontan Etkileşimlerinde Erken Öznelerarasılık Göstergeleri”

13:00 – 14:00

Konuşma

Prof. Dr. Ümran Korkmazlar (İstanbul Üniversitesi Emekli Öğrt. Üyesi)

“Erken Dönem Travmaları Ya Da Bağlanma Sorunlarınınn Geli̇şi̇me Etki̇leri̇”

14:00-15:00

Konuşma

Prof. Dr. Nebi Sümer (Sabancı Üniversitesi Öğrt. Üyesi)

“Risk Altında Büyüyen Çocuklarda Bağlanma”

15:00-16:00

Konuşma

Psikanalist, Psikiyatrist Piret Visnapuu-Bernadt (Marienthal Klinik, EFPP Bebek Gözlem Grup Başkanı)

“Bebeklerin aileleriyle çalışmalarında psikoterapistler için yararlı bir araç olarak bebek gözlemi”

16:00 – 17:00

Çalıştay

Psikanalist, Psikiyatrist Piret Visnapuu-Bernadt (Marienthal Klinik, EFPP Bebek Gözlem Grup Başkanı)

“Çocuklarla ve ailelerle çalışırken pratik bebek gözlemi, gözlem kullanımı ve fark etme deneyimi”

17:00-18:00

Konuşma

Psikiyatrist Perihan Esra Güvenek Çokol (McLean Hospital)

“Ortaya çıkan büyük akıl hastalıklarında yetişkinliğe geçiş”

18:00 – 19:00

PANEL

Uzm. Psikiyatrist Ezgi Şen Demirdöğen, Uzm. Psikiyatrist Meral Akbıyık, Uzm. Psikiyatrist Pınar Algeldik, Dr. Elif Erol

“Depresyonun Erken Dönem İlişkilerindeki Kaynakları”

19:00 – 20:00

Konuşma

Dr. Kathrine McCarthy (Justice Resource Institute Travma Merkezi)

“Çocuk Gelişiminde Travmanin Etkisi”

20:00 – 21:00

Çalıştay

Prof. Dr. Ömer Faruk Şimşek (İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğrt.Üyesi)

“Yapısal Eşitlik Modellemesi”

22 Ağustos 2020, Cumartesi (2.Gün)

10:00-11:00

Konuşma

Prof. Dr. İbrahim Diken (Anadolu Üniversitesi Öğrt. Üyesi)

“Erken Çocuklukta Kritik Bir Konu: Nitelikli Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi”

11:00-12:00

Konuşma

Psikodramatist Neşe Karabekir (Anne Bebek Psikodramatisti, Hamile Doğum Psikoterapisti)

 

“Anne Bebek Psikodraması: Bebekler Doğumda Ne Hisseder?”

12:00-13:00

Konuşma

Psikanalist Jeanne Magagna (Tavistock Klinik)

“Kendinde hapis: Yeme bozukluğu olan gençlerle çalışmak”

13:00- 14:00

Bildiri Sunumları

Moderatör: Elif Erol

 

Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimlerinin Öneminin Değerlendirilmesi” Özer Sönmez

 

Hamilelikte Alkol Ve Madde Kullanımının Bebek Üzerindeki EtkisiSerra Nahmias

 

Olumlu Annebabalık Programı’nın (Triple P) Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneklemi” İpek Uçkan, Taner Güvenir, Deniz Ergün

 

Türkiye’deki Annelerde İçsel Düşünme İşlevselliği Kısa-Formunun GeçerliliğiGizem Arıkan, İbrahim Hakkı Acar, Ayşe Meltem Budak-Üstündağ

 

14:00-15:00

Konuşma

Psikodramatist Deniz Altınay (İstanbul Psikodrama Enstitüsü)

“Çocuk Psikodraması ve Uygulamada Ailenin Yeri”

15:00-16:00

Konuşma

Psikanalist Michi Gurion (Tavistock Klinik)

“Beş kişinin altındaki ailelerde Ödipal sorunlar: düşünmek için alan yaratmak”

16:00 – 17:00

Bildiri Sunumları

Moderatör: Ömer Faruk Şimşek

 

8-18 yaş Çocuk Ergen Risk Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması” Elif Erol

 

Avustralya’da Yaşayan Türk Göçmen Annelerle Pandemi Sürecinde Yapılan Mindfulness Temelli Stres Yönetme Programı’nın EtkileriAlev Elmas, Dilek Anuk

 

Ülkemizde 2015-2020 Yılları Arasında Okul Öncesi Yaş Grubu İçin Hazırlanmış Ve Basılmış Çocuk Kitaplarındaki Kelime Sayılarının İncelenmesi” Halis Özerk, Ayşe Şule Bilgiç

 

“Conners Ana-Baba Derecelendirme Ölçeği-Yenilenmiş Uzun Formunun KKTC ilkokul öğrencileri için psikometrik özelliklerinin incelenmesi” Damla Alkan, Sema Kaner, Ebru Çakıcı

 

17:00-18:00

Çalıştay

Dr. Kathrine McCarthy (Justice Resource Institute Travma Merkezi)

“Gençler için Travma Bilgilendirilmiş Tedavi Müdahaleleri”

18:00 – 19:00

Bildiri Sunumları

Moderatör: Ercan Kocayörük

 

Bilişim Teknolojileri ile Gerçekleştirilen Anne/Babalık Eğitiminin Anne/Baba Ve Bebek Bağlanması Düzeyine Etkisi” Edanur Tar, Ayşe İnel Manav, Ebru Gözüyeşil

 

Ergenlerin Sosyal Medyaya Yönelik Tutum Ve Kullanım Davranışlarına İlişkin Türkiye’de Yapılmış Çalışmaların Psikolojik Ve Akademik Sonuçları Bakımından İncelenmesiHalis Özerk, Funda Emerk Atıl

 

Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Sosyal Medya Kullanımının Aile İletişimindeki Rolü” Gülay Danışan

 

“Evli Bireylerin Erken Dönem Uyumsuz Şemaları ile Benlik Farklılaşma Düzeylerinin Evlilik İlişkisi İnançları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” Özgür Tönbül, Ercan Kocayörük

 

19:00-20:00

Çalıştay

Prof. Dr. Ercan Kocayörük (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğrt.Üyesi)

“Boşanma Davalarinda Aile İlişkilerinin Değerlendirilmesi:

Çocuklar İçin Yapilandirilmiş Görüşme Formu (SCARF)”

20:00-21:00

Bildiri Sunumları

 

Moderatör: Gülhan Tatlıcı

 

COVID-19 Karantina Sürecinde Anne-babalardaki Depresyon, Kaygı ve Stresi Yordayan Ailesel ve Çevresel Faktörler” Gizem Arıkan, Büşra Acar

 

Pandemi Dönemindeki Babaların Anksiyete Ve Depresyon Düzeylerinin Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi” Özge Buran Köse, Elif Erol

 

SarsCov 2 Pandemisi Döneminde Annelerin Travmatik ve Depresif Belirtilerinin ve Bebek Mizacının Değerlendirilmesi” Zeynep Seda Albayrak, Dilara Demirpençe Seçinti, Hatice Gözde Akkın Gürbüz

 

COVID-19 Sürecinde Ailelerdeki Depresyon ve Kaygı Seviyesinin Çocuklar Üzerindeki Etkileri / Online Eğitim Sürecinde Eğitim Veren Öğretmenlerin Kaygı DüzeyleriAyşın Aytanç

 

 

23 Ağustos 2020, Pazar (3.Gün)

10:00-11:00

Bildiri Sunumları

Moderatör: Gülhan Tatlıcı

 

Aile Oyun Terapisi” Seniha Naşit Gürçağ

 

Mahremiyet Eğitimi Verme Konusunda Ebeveynlerin Kullandıkları Yöntemlerinin İncelenmesi” Emine Erkoç, Sevde ŞİŞMAN, Hatice YALÇIN

 

Narrative Terapi’de Doküman Kullanımı: Çocuk-Aile Birlikteliğine Dair Bir Vaka Çalışması” Furkan Cinisli

 

Terapötik Bir Araç Olarak Eğitimde Drama ve Bibliyoterapi: Duygu Düzenleme Becerilerinin Geliştirilmesi için Okulda Uygulama Örneği” Ruken Akar Vural, Seval Yarış-Bakır

 

11:00-12:00

Konuşma

Dr. Neslihan Zabcı (Maltepe Üniversitesi Öğrt. Üyesi)

 

“Saldırganlığın Ardındaki Ruhsal Etkenler: Psikanalitik Yaklaşım”

 

12:00-13:00

Konuşma

Doç. Dr. İrem Erdem Atak (İstanbul Üniversitesi Öğrt. Üyesi)

“Gebelikten Anneliğe, Sanal Nesne İlişkisinden Gerçek Nesne İlişkisine”

13:00 – 14:00

Konuşma

Yazar Yücel Kuran

“Kitap: Beynimdeki Düşman”

14:00-15:00

Bildiri Sunumları

Moderatör: Elif Erol

 

Anne Baba Tutumlarının Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Öfke ve Öfke Tarzlarına Etkisinin İncelenmesi” Büşra Tükenmez Koyun

 

Ergenlerin Riskli Davranışlarının Çeşitli Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi” İhsan Akeren

 

Riskli Davranışlar Sergileyen Ergenlerde Psikoterapötik Süreçler” Selcan Arslandoğdu, Mesut Yavuz

 

Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri İle Benlik Saygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiGülşah Yıldırım

 

15:00-16:00

Konuşma

Dr Bülent Madi (Altis Danışmanlık)

“Erken Yaşlardan İleri Yaşlara Beyin Eğitimi Yatırımı Nasıl Olmalı?

16:00– 17:00

Konuşma

Psikanalist Bianca Lechevalier

“Erken Dönem Anne – Bebek Ilişkisinde Psikanalitik Tedavi Tedbirleri / Ciddi Gelisim Bozuklukları Ve Otizmde Erken Müdahale”

 

17:00 – 18:00

Bildiri Sunumları

Moderatör: Özgür Özer

 

Creating a  Relationship with Children on Autistic Condition  Through An Intervention of  Simple Plays” Ruhane Koşar

 

Kanserli Çocukların Annelerinin Başa Çıkma Davranışlarının İncelenmesi” Gözde Önal, Saniye Selin Döğer

 

Otizmli ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Ebeveynlerinin Yemek Zamanı Tutumları ile Çocuklarına Yönelik Yaşam Kalitesi Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Gözde Önal, Saniye Selin Döğer

 

“Kronik Hastalığı Olan Çocuklarda Anne Baba Tutumunun Aleksitimi Üzerine Etkisi” Edanur Tar, Sibel Küçükoğlu

 

18:00 – 19:00

Bildiri Sunumları

Moderatör: Ömer Faruk Şimşek

 

Çocuklar için (10-14 Yaş Grubu) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kendini Değerlendirme Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması” Aylin Kanat Alav, Fatma Sema Gürkan

 

Çocuklarda Narsistik Sorunsal: Bir olgu Sunumu ve Rorschach Testinin Katkısı” Neslihan Zabcı

 

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) Nedenlerinin Ve Diğer Nörogelişimsel Bozukluklarla İlişkisinin İncelenmesi” Hıdır Can, Engin Kete, Muzaffer Bayram

 

“Düşük Sosyoekonomik Düzeyde Çocuğun Bağlanma Güvenliğinin Yordayıcıları: Annenin Duygusal Erişilebilirliği, Ebeveynlik Stresi ve Çocuğun Mizacı” Zeynep Taşel Günal, Gizem Arıkan

 

19:00 – 20:00

Bildiri Sunumları

Moderatör: Özgür Özer

 

6-9  Yaş Arası Çocuklarda Zeka Düzeyi İle Ebeveyn Kapsayıcılığının Ve Çocuklarda Bulunan Depresif Semptomlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  ” Seda Büyüktarakçı, Elif Erol

 

Çekirdek ve Geniş Ailede Yaşayan Çocukların Zihin Kuramı Becerilerinin Karşılaştırılması” Muhammed Şükrü Aydın

 

Özel Yetenekli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Ebeveyn Stres Düzeyleri İle Yaşam Doyumu Ve İyimserlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Elif San, Feyza Montaser

 

“Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramına Göre Soyut İşlemler Döneminin Yürütücü İşlevler Açısından İncelenmesi (Ön Bulgular)” Gülşah Balaban, Yusuf Bilge

 

20:00-20:45

Kapanış Seramonisi ve Bildiri Ödül Töreni