Theano-Kokkinaki

Theano Kokkinaki

Psikoloji Departmanı, Crete Üniversitesi

Profesör Theano Kokkinaki, doktora derecesini Edinburgh Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde (1998) Prof. Colwyn Trevarthen’in gözetiminde aldı. Crete Üniversitesi (Yunanistan) Psikoloji Bölümü’nde Gelişim Psikolojisi Profesörüdür. Araştırma alanları arasında bebeklerin kültürlerarası çerçevede ve farklı bağlamlarda (kırsal ve kentsel alanlar) dinamik spontan doğalcı ikili ve triadik önemli diğerleri ile (significant others) etkileşimlerinin incelenmesi yer almaktadır. Profesör Theano Kokkinaki’nin Yunanca ve uluslararası hakemli dergilerde 60’tan fazla yayını vardır. Uluslararası hakemli 4 dergi ve 30 uluslararası hakemli dergide yayın kurulu üyesidir. Baş araştırmacı veya araştırma grubunun bir üyesi olarak 16 araştırma projesine katılmıştır.


Bebeklerin Önemli Diğerleri (anne, baba, büyük anne/baba) ile Spontan Etkileşimlerinde Erken Özneler Arasılık Göstergeleri
Trevarthen’in öznelerarasılık psikobiyolojik teorisi, küçük bebeklerin, ortak bir amacın paylaşılmasına yönelik niyetlerini, ilgi alanlarını ve duygularını hassas yoldaşlarıyla paylaşmalarını sağlayan nedenlerle doğduğunu öne sürmektedir. Bu teorik çerçevede, üç (3) natüralist ve boylamsal çalışmadan gelen kanıtları, yaşamın ilk yılında bebekler arası öznelliğin ilk belirtileri hakkındaki bilgileri genişletmek ve bunları Önemli Diğerleri (anneler/babalar; büyükanne/büyükbaba) ile kendiliğinden etkileşimler arasında karşılaştırmak amacıyla özetleyeceğim.
Bu çalışmalar, duygusal ifadelerini, eşlerinin ifade edici davranışlarının doğasında var olan niyetlere duyarlı bir şekilde koordine ederek, bebeklerin ve Önemli Diğerlerinin birbirleriyle benzersiz bir yakınlık ilişkisi kurma konusundaki anlayışımızı genişletebilir.