Piret Visnapuu-Bernadt

Marienthal Clinic, Tallinn

Çocuk psikiyatristi, psikodramatist, psikanalist. Tartu ve Tallin Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmaktadır. Estonya Psikiyatri Derneği üyesi, Estonya Psikodrama Derneği kurucu üyesi, Estonya Psikanalitik Pediatrik Terapi Derneği kurucu üyesi ve başkanı, Pro Familia sivil toplum kuruluşu kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi, Estonya Bebek Ruh Sağlığı Derneği kurucu üyesi ve başkanı, UEMS-CAP (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Bölümü) Estonya Delegesi, yönetim kurulu üyesi ve saymanı, EFPP (Psikanalitik Psikoterapi Avrupa Federasyonu) Estonya Delegesi, Bebek Gözlem Grubu başkanıdır.


Sunum: Bebeklerin aileleriyle çalışmalarında psikoterapistler için yararlı bir araç olarak bebek gözlemi
Psikanalitik bebek gözlemi, psikoterapistlerin, psikanalistlerin ve müttefik meslek klinisyenlerinin eğitiminde hayati bir bileşendir. Klinik çalışmalara yararlılığı, klinisyenlerin sözsüz ve örtük etkileşimli süreçleri kavramsallaştırmasına ve algısal ve duygusal alıcılık kapasitelerini artırmasına olanak tanıdığı için dünya çapında iyi bilinmektedir. Bebeğin ailesindeki duygusal gelişimini takiben, gözlemciler bilinçsizce ilkel zihin durumlarıyla meşgul olduklarından ’empatik alıcılık’ geliştirebilirler.

Çalıştay: Çocuklarla ve ailelerle çalışırken pratik bebek gözlemi, gözlem kullanımı ve fark etme deneyimi
Atölye çalışmasının amacı, Bebek Gözlemi yöntemi ve bunun klinik uygulamamızla ilgisi üzerine düşünmek için alan yaratmak, aynı zamanda farklı eğitim uygulamaları ve yeni gelişmelerle irtibatta kalmaktır. Çalıştayda farklı durumlarda gözlem becerilerinin etkinliği hakkında daha iyi anlaşılması ve tartışılması amacıyla video kayıtları kullanacaktır.