Hans Koot

Amsterdam Vrije Üniversitesi’nde (VUA) emeritus profesörüdür. Aynı üniversitede eski gelişim psikolojisi ve psikopatolojisi profesörü ve direktörü, Psikoloji ve Eğitim Fakültesi dekanı, EMGO + Ruh Sağlığı Programı Araştırma Enstitüsü direktörüdür. Flemenk Psikoloji Birliği (NIP) başkan yardımcısı ve gelişim psikoloğudur. Çalışma alanları; sosyal ve duygusal gelişim, davranış problemleri ve duygusal problemler, psikopatoloji, toplum ve bireyin yaşam kalitesi, psikiyatrik bozukluğu olan klinik hasta grubu, entellektüel yeti yitimi ve somatik bozukluklar ile ilgili boylamsal, deneysel araştırmaları ve müdahale programlarını içermektedir.


BİLDİRİ ÖZETİ

Göçmen İlkokul Çocuklarının Psikososyal ve Eğitimsel Uyumu

Hans M. Koot

Batılı olmayan göçmen çocukların psikolojik iyilik halini ele alan araştırmalar, özellikle okul ortamında belirgin olan davranışsal, sosyo-duygusal ve akademik uyum sorunlarının artmış bir risk olduğunu göstermektedir. Kültür, ev ve okul çevresi arasındaki ayrımcılık ve kültür uçurumlarını ele alırken artan bu savunmasızlık, muhtemelen, bu azınlık çocuklarının sadece okul bağlamına ve akademik ve sosyal taleplerine uyum gibi evrensel gelişimsel zorlukların başarılı bir şekilde üstesinden gelmek zorunda olmadıkları gerçeğinden kaynaklanmaktadır; aynı zamanda göçle ilgili ev sahibinin kültürüne uyum gibi engellerle de karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sunum, yerli çoğunluktan Hollandalı çocuklar ile ailesi göçmen kökenli çocuklar arasındaki davranışsal, sosyo-duygusal ve akademik uyumdaki farklılıkları belirlemeyi amaçlamaktadır. Şehirlerde ve kırsalda yaşayan 3. sınıftan 8. sınıfa kadar (ilkokulun sonu) 583 çocuk (%56’sı Hollandalı, %44’ü Türkiye, Fas, Surinam, Hollanda Antilleri veya Pakistan veya Somali gibi Batılı olmayan ülkelerden en az bir ebeveynle doğmuş) üzerinde bir dizi çalışma gerçekleştirdik. Çocukların öğretmenleri ve sınıf arkadaşları her yıl çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını, sosyal davranışlarını ve sınıf arkadaşlarıyla olan deneyimlerini değerlendirdiler. Araştırmalar hem öğretmenlere hem de sınıf arkadaşlarına göre, göç geçmişi olan çocukların çok daha fazla davranışsal ve duygusal problemler ve çok daha az sosyal davranış sergilediklerini; aynı zamanda sınıf arkadaşları tarafından göç geçmişi olmayan çocuklara göre çok daha sık zorbalığa uğradıklarını ve reddedildiklerini göstermiştir. Bu farklılıklar ilkokulun başından sonuna kadar sabit kalmış. Ek olarak, çocukların sosyal konumları ile davranış sorunları arasında göç geçmişi olan çocuklar için daha güçlü olan bir ilişki olmuştur. Yine Hollanda’da yapılan diğer bazı araştırmalar, halihazırda ilkokulda olan göçmenlik geçmişi olan çocukların önyargı, sosyal dışlanma ve mağduriyet imajını doğrulamaktadır. Bununla birlikte, okul sonu performans testi puanlarındaki gruplar arasındaki farklılıklar, sınıftaki konumdaki farklılıklarla değil, tamamen Hollandaca dil becerileri, iş tutumu ve bilişsel işlevlerdeki farklılıklarla açıklanmıştır. Bu sunum, çalışma bulgularının sonuçlarını tartışıyor, çocukların göçmen ailelerden dışlanmasına ve reddedilmesine ve bu çocuklar için hem sosyal hem de akademik alanda dil becerilerinin önemine odaklanıyor.