Doç. Dr. İrem Erdem Atak

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümü çift ana dal programı mezunudur. Klinik Psikoloji yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladığı İstanbul Üniversitesi’nde Doçent ünvanıyla öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Kurucu üyelerinden olduğu Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde “Rorschach ve Tematik Algı Testi” eğitimlerini vermekte, derneğin yayını olan Yansıtma dergisinin de editörlüğünü yürütmektedir. Özellikle kadınlık, perinatalite, annelik, anne-babalık gibi konularda yürüttüğü araştırma projelerinin yanı sıra İstanbul Psikanaliz Derneği üyesi olarak psikanaliz formasyonunu sürdürmekte, yetişkin odaklı bireysel klinik çalışmalarına devam etmektedir.


Gebelikten Anneliğe, Sanal Nesne İlişkisinden Gerçek Nesne İlişkisine

Bu konuşmada kadın bedeninin ve kadınsı arzunun annelik işlevine dönüşümü, bebeğin annenin bedenindeki perinatal alana nasıl tutunduğu, annenin ve fetüsün bedenlerinin tam bir bütünlük içinde nasıl bir sanal nesne ilişkisi kurduğu, bu sanal ilişkinin gerçek nesne ilişkisine dönüşmesinde annenin çocuksu cinselliği, düşlemleri ve narsistik çatışmalarının ne denli önemli olduğu üzerinde durulacaktır. Perinatal dönemdeki sanal nesne ilişkisi öncelikle birincil narsizmin sonrasında da erken dönem nesne ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır.